Geologija cover

Geologija

Koliko litrov deževnice potrebujemo, da raztopimo nekaj miligramov apnenca?

kraska jama

Kraška jama

Katera je najznačilnejša kraška oblika, ki temelji na podzemnem pretakanju vode?

clovek in kras

Človek in kras

Kako je preživel človek v okolju, kjer je preveč kamna, prsti in vode pa premalo?

biotska raznolikost

Biotska raznolikost

Kako velika je pestrost habitatov na kraškem?

Predjamski zaklad

Predjamski zaklad

Kaj vse je skrival grad, ki se nahaja na vhodu mogočne votline v Predjami?

karst cave

Karst cave

What is the most typical karst formation, which is dependent on the underground flow of water?

geology

Geology

How many litres of rainwater is required to dissolve a few milligrams of limestone?

Man and karst

Man and the karst

How has been a man able to survive in an environment in which there is too much stone and too little soil and water?

biodiversity

Biodiversity

How big is the diversity of habitats in the karst?

treasure cache

Predjama treasure cache

What treasure did the castle, which is situated at the entrance to the magnificent cave in Predjama, hide?

Truly welcome!

Summer schedule may - oct:

mon.: closed

tue. - sun.: 10:00-18:00

Winter schedule nov - apr:

mon.: closed

tue. - sun.: 10:00-17:00

The holder of the KARST MUSEUM exhibition is the Notranjska Museum Postojna.

The KARST MUSEUM exhibition was created within the project The Adriatic‘s museums enrich cultural tourism - Museumcultour. 

THE EXHIBITION IS SUPPORTED BY